علی ملک زاده

استاد علی ملک زاده

تدریس از من تلاش از شما تا بتوانیم راه موفقیت را در کمترین زمان ممکن طی کنیم موفقیت را در کنار هم تجربه کنیم

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

زیست شناسی کنکور سراسری زیست شناسی و آزمایشگاه 1 زیست شناسی و آزمایشگاه 2 شیمی کنکور سراسری شیمی دوم دبیرستان شیمی سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

مشهد - خراسان رضوی

سوابق و افتخارات تدریس


من در دبیرستان هشرودی درس خواندم سپس به دانشگاه فردوسی امدم و در رشته اصلاح نباتات درش خواندم سپس در رشته بیوتکنولوژی مشغول فراگیری هستم

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی بیوتکنولوژی از دانشگاه فردوسی مشهد

نظرات شاگردان