عطیه گودرزی

استاد عطیه گودرزی

تدریس فلسفه و منطق در دوره دبیرستان و دانشگاه به صورت مغهومی و دقیق با رویکرد جذاب و قیمتی بسیار مناسب توسط رتبه مطلوب کنکور ! با ما به درصد مطلوب خود در کنکور دست خواهید یافت .

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

فلسفه و منطق کنکور سراسری

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی فلسفه از دانشگاه شهید بهشتی

نظرات شاگردان