کاربر استادبانک

عاطفه آریان فرد

تدریس خصوصی ریاضی ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان- ریاضی عمومی تمتم رشته های دانشگاهی- دروس پایه و تخصصی رشته ریاضی محض_ ریاضی کنکور(سراسری- ارشد- دکتری)توسط کارشناس ارشد ریاضی از دانشگاه فردوسی

شماره تماس: 66918355-021

برای استخدام استاد خصوصی با شماره تلفن 66918355-021 (ازساعت 8 الی 20) تماس بگیرید
همچنین می توانید با کلیک روی دکمه زیر درخواست استخدام استاد خصوصی بدهید

اطلاعات تدریس خصوصی


تدریس خصوصی دروس

آنالیز عددیهندسه جبری مقدماتیتوابع مختلطحل عددی معادلات دیفرانسیلنظریه اعدادمبانی منطق و نظریه مجموعه هامبانی هندسهتوپولوژی عمومیسیستم های دینامیکیمعادلات دیفرانسیلمحاسبات عددیجبر خطیآنالیز ریاضیمبانی ترکیبیاتجبرآمار و احتمالاتمبانی آنالیز عددیمبانی ماتریس ها و جبرخطیمبانی ریاضیریاضی مهندسیریاضی عمومی 2ریاضی عمومی 1کنکور کارشناسی ارشد ریاضیریاضی کنکور سراسریریاضی گسستههندسه تحلیلی و جبر خطیحساب دیفرانسیل و انتگرالحسابانجبر و احتمالآمار و مدلسازی دبیرستانهندسه دوم دبیرستانهندسه سوم دبیرستانریاضی دوم دبیرستانریاضی سوم دبیرستانریاضی دبیرستان علوم انسانی

تدریس در شهرهای

مشهد، خراسان رضوی

جنسیت: مونث

محل سکونت: مشهد، خراسان رضوی

درباره استاد


هزینه دروس ریاضی ابتدایی تا پایه نهم هر جلسه 20 هزار تومان
دروس ریاضی دبیرستان و پیش دانشگاهی هر جلسه 25 هزار تومان
دروس ریاضی دانشگاهی مقطع لیسانس هر جلسه 30 هزار تومان
دروس ریاضی دانشگاهی مقطع کارشناسی ارشد هر جلسه 40 هزار تومان

این استاد از طرف استادبانک هیچ کلاسی برگزار نکرده است.