آرش ارده خانی

استاد آرش ارده خانی

تدریس دروس ریاض و فیزک دبیرستان/ تدریس کلیه دروس مهندسی مواد و متالورژی از کاردانی تا کارشناسی ارشد ...

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

فیزیک کنکور سراسری فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان ریاضی کنکور سراسری ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی روش های مدرن آنالیز مواد زبان تخصصی مهندسی مواد خواص مکانیکی مواد کنترل کیفی مواد روش های نوین آنالیز مواد خواص فیزیکی مواد 1 و 2 خواص مواد ترمودینامیک مواد 1 شیمی فیزیک مواد علم مواد کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی ریاضی مهندسی

شهرهای تدریس

گرگان - گلستان

سوابق و افتخارات تدریس


قضاوت با شماست ... کافی است یک جلسه امتحان کنید تا تفاوتها را دریابید.

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی از دانشگاه شهید باهنر کرمان

افتخارات تحصیلی

  • تدریس در مرکز آموزش عالی غیرانتفاعی شمس گنبد
  • تدریس در دانشگاه جامع علمی کاربردی- واحد خانه کارگر گرگان
  • تدریس در دانشگاه جامع علمی کاربردی- واحد گنبد 2
  • تدریس در دانشگاه فنی حرفه ای- دانشکده فنی چمران گرگان
  • تدریس در دانشگاه فنی حرفه ای- واحد مرکز فنی شماره 1 تهران- یافت آباد
  • تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علی آباد کتول
  • دارای 5 مقاله کنفرانسی داخلی
  • دارای یک مقاله isi با عنوان: Removal of Double Oxide Film Defects by Ceramic Foam Filters

نظرات شاگردان