تدریس خصوصی در طالقان

اساتید (معلمان) تدریس خصوصی در شهر طالقان


مجید مرادی کیا

استاد مجید مرادی کیا

تدریس خصوصی دروس تخصصی مهندسی برق (مدارهای الکتریکی ا و2، سیگنالها و سیستم ها، سیستم های کنترل خطیو...) توسط دانشجوی دکترای برق یکی از بهترین دانشگاههای کشور در زمینه مخابرات

مشاهده صفحه استاد
محمد سعید رضایی

استاد محمد سعید رضایی

تدریس خصوصی ریاضی ابتدایی و راهنمایی، زبان انگلیسی و عربی راهنمایی ودروس دبیرستان شامل: ریاضی،حسابان،جبر و احتمال،حساب دیفرانسیل وانتگرال،فیزیک 2و3،شیمی 2،زبان انگلیسی،زبان عربی

مشاهده صفحه استاد
مهدی هاتفی پور

استاد مهدی هاتفی پور

هزینه کاملا توافقی می باشد تضمین نحوه تدریس

مشاهده صفحه استاد
ارمین تورج مهر

ریاضیات حساب دیفرانسیل فیزیک دبیرستان

استاد ارمین تورج مهر

در مورد حساب دیفرانسیل از انتگرال مشتق گیری حد پیوستگی و غیره بحث میشود در فیزیک از سرعت شتاب سرعت پرتابه ای مسایل دینامیکی و غیره بحث و گفت گو میشود

مشاهده صفحه استاد