تدریس خصوصی در رزن

اساتید (معلمان) تدریس خصوصی در شهر رزن


مسعود قنبری گل

استاد مسعود قنبری گل

تدریس خصوصی دروس ریاضی وفیزیک دبیرستان با تسلط کامل وقدرت بیان قوی در فهماندن مطلب بارعایت کلیه شیونات اسلامی ودانشجوی ارشد مهندسی نرم افزار در همدان با سابقه تدریس

مشاهده صفحه استاد
علی مهدوی مقدم

برای موفقیت تلاش کافی کافیست

استاد علی مهدوی مقدم

چون خودم دانشجو هستم شاید برای تعیین ساعت ها نیاز به صحبت باشد

مشاهده صفحه استاد
اسماعیل کاظمیان مهتاج

تمام مباحث درس های انتخاب شده

استاد اسماعیل کاظمیان مهتاج

تدریس می تواند شامل رفع اشکال باشد و فقط مساله حل شود یا همراه تدریس مفاهیم نیز باشد.

مشاهده صفحه استاد
مسعود طلایی مثبت

هر چی بلدم یادت میدم

استاد مسعود طلایی مثبت

تدریس متن اصلی و کمکی و همچنین حل سوالات امتحانات و کنکور سراسری

مشاهده صفحه استاد