تدریس خصوصی در آستارا

اساتید (معلمان) تدریس خصوصی در شهر آستارا


عسگر لطفی

استاد عسگر لطفی

تدریس خصوصی و گروهی ریاضی توسط دبیر ریاضی دبیرستانهای اردبیل با 18 سال سابقه با مدرک کارشناسی ریاضی و کارشناسی ارشد مهندسی عمران (گرایش سازه)

مشاهده صفحه استاد
ساناز بنیادی

تدریس ریاضی و فیزیک دبیرستان

استاد ساناز بنیادی

همه ی درس های ارایه شده در دبیرستان که شامل مباحث ریاضیات (هندسه،جبر،مثلثات،.....)وفیزیک هر چهار مقطع

مشاهده صفحه استاد