تدریس خصوصی در بویراحمد

اساتید (معلمان) تدریس خصوصی در شهر بویراحمد


حامد نظری

استاد حامد نظری

اماده برای تدریس به دانش آموزان ودانشجویان دردروس دبیرستان ورشته مکانیک ازجمله درسهای ترمودینامیک،دینامیک سیالات محاسباتی،برنامه نویسی به زبان فرترن وانجام پروزه های عددی به زبان فرترن

مشاهده صفحه استاد