تدریس خصوصی در فیروزآباد

اساتید (معلمان) تدریس خصوصی در شهر فیروزآباد


محمدحسن جعفری نژاد

استاد محمدحسن جعفری نژاد

تدریس از دبیرستان تا دانشگاه. کنکور و تیزهوشان. عمومی و خصوصی. مشاوره رایگان. بازگشت پول درصورت نارضایتی

مشاهده صفحه استاد
امین علی نژاد طیبی

استاد امین علی نژاد طیبی

استاتیک و مقاومت مصالح-ترمودینامیک-تدریس به صورت تشریحی و تستی -تدریس اینجانب در این دروس بسیار باکیفیت میباشد

مشاهده صفحه استاد