تدریس خصوصی در فریمان

اساتید (معلمان) تدریس خصوصی در شهر فریمان


سیدحسین اکبری

استاد سیدحسین اکبری

بیش از 32 سال تجربه در زمینه برق ساختمان ، برق صنعتی ، الکترونیک و الکتروتکنیک ، نرم افزارکامپیوتر و شبکه های کامپیوتری دارم که 12 سال آن در زمینه های (برق ساختمان ، برق صنعتی ، الکترونیک و الکتروتک

مشاهده صفحه استاد
علی خزاعی

عربی را باید به صورت کاربردی یاد گرفت

استاد علی خزاعی

تضمینی همراه با جزوات و تمریناتی که خودم آماده کردم.جلسه اول رایگان.

مشاهده صفحه استاد